HomeForumDownloads
Wednesday, January 23, 2019

Menu
· Squad Rules
· Server Rules
· Roster


Map Downloads
Our Map Database

Nova HQ Map Database

Click here

To vote for our site

Topics
· Bootcamp
· Match Results
· NovaWorld
· RP: Admin
· RP: CD
· RP: Rules
· RP: SetUp Guides

Login
 

 Log in Problems?
 New User? Sign Up!
Inactive accounts will be deleted after 6 months of non usage.

  
Squad Rules (Dutch)

English Version Deutsche √úbersetzung
Gedragscode

1. Als lid van Raptor-Pack wordt van je verwacht dat je je op elk moment en op elke server eervol gedraagt. Oneerlijk gedrag wordt niet getolereerd. Disrespectvol gedrag door leden of gasten op onze servers wordt niet getolereerd. Als lid van Raptor-Pack stem je in dat je anderen met respect en eervol zult behandelen.

2. Alle leden moeten hun Teammarkering (tag) dragen wanneer ze bezig zijn met het spel op een door Nova geregistreerde server. Dit identificeert u als officieel lid van Raptor-Pack. Als u het niet correct draagt, zullen wij veronderstellen dat u niet meer lid wilt zijn. In dat geval zullen wij gepaste actie ondernemen.

3. Negatieve post op de website tegen Leden of Gasten wordt niet toegestaan. Als u een probleem hebt, moet u uw directe bevelhebber (Leden) of het opperbevel (Gasten) op de hoogte brengen, die het zullen behandelen. Wij zullen een overschrijding van deze regel niet tolereren.

4. Ongepaste taal wordt niet goedgekeurd op het Raptor-Pack forum, Team Speak, in de Chatrooms of in de spelen.

5. Raptor-Pack verafschuwt krachtig het gebruik van bedrog, cheats, trainers en een spel-of verbindingswijziging dat opzettelijk tot oneerlijkheid van het spel zou leiden. Als een lid wordt betrapt op het gebruiken van cheats, zal deze voor altijd uit Raptor-Pack gezet worden.

6. Wanneer de leden van regelschendingen van andere leden bewust worden, hebben zij een plicht aan de groep om het te melden. Een eerlijk en onpartijdig onderzoek zal door de Bevelhebbers worden gedaan om ervoor zorgen de beweringen correct zijn.De vereisten van het lidmaatschap

1. U moet zich op de website van Raptor-Pack registreren, zodat u toegang hebt tot het forum. U wordt van u verwacht dat u de Website bezoekt en van de forums gebruik maakt.

2. U moet Teamspeak hebben.

3. Als lid van Raptor-Pack stemt u in, dat u niet van een andere squad lid wordt dat dezelfde spellen speelt.

Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is deel te nemen aan het spel. Het is aan u om dit kenbaar te maken op het Squad Register.


Regels indien inactief

Een lid wordt "inactief" beschouwd wanneer er 60 dagen niet meer ingelogd wordt op de web site.

Indien een lid een "leave of absence" heeft ingevuld, dan wordt dit verlengd naar 300 dagen.

Wanneer het "Raptor-Pack" commando besluit dat een lid inactief is, zal het lid een MIA (Missing In Action) ontslag krijgen uit Raptor-Pack.Disciplinaire maatregelen

Het handhaven van discipline is gewoonlijk binnen een omgeving waarin redelijke regels, normen van gedrag en prestaties duidelijk en constant worden meegedeeld geen probleem. Desondanks kunnen er zich in elke omgeving situaties voordoen, waar disciplinaire maatregelen noodzakelijk zijn. In dit geval, omvatten de opties van de Opperbevelhebbers, in volgorde van minst streng naar het strengst, het volgende:
Mondelinge waarschuwing.
Berisping.
Schorsing.
Verwijdering.
Of een combinatie van bovengenoemd.


Fallen Members